Siirry sisältöön
Kontakta oss

Om oss

Historia i en nötskal

Grundad i Helsingfors 1957 som Mome-P.Hansson & Co Kb.

Smedjan startade sin tillverkning för att tillfredställa tidsperiodens stora behov av beslag till metalldörrar som upstod då byggnadsbranschen i allt större utsträckning började använda denna typ av dörrar.De två grundarna av produktionssmedjan, Per-Erik Hansson och Helge Henrik Saarela, utvecklade en patenterad stadig och solid teknik för genomgående montage. Med denna teknik, som var en betydande innovation på sena 50-talet, löste man de problem som uppstod med de nya dörrtyperna.

Dörrhandtagen fick sina konstruktiva former av smedjans egen workshop-design. Produktserier designades också i samarbete med utomstående formgivare.
Momes klassiska kollektioner skapades av inhemska arkitekter och introducerades på marknaden under 60-talet. De kändaste är Kaija och Heikki Sirens Skarpformade handtagsserie och Polyox-handtaget som formgavs av Olli Kuusi.

Den bastanta fästningstekniken med den opretentiösa och konstruktiva designen och framför allt filosofin av att tillverka produkterna av solid metall som håller över decennier, gjorde Mome till ett välkänt namn i branschen.

År 2000, i samband med grundarnas pensionering, såldes smedjan och den kommersiella verksamheten till beslaggrossistföretaget Jorason Ab. På grund av ägarbytet flyttades verksamheten från Helsingfors till Vanda. Jorasons exportchef, Ray Karppinen, flyttades från sin position till att ansvara för den nya Mome-produktionsavdelningen.

Karppinen köpte smedjan år 2002 och fortsatte verksamheten under namnet Mome Ab.

Vid årsskiftet 2011-2012 flyttades smedjan från Vanda till sitt nuvarande säte i Borgå.

Produktionssmedjans verksamhetsmönster, värden och yrkesfilosofi

Våra verksamhetsformer och värden är de samma som våra företrädare hade då företaget grundades över 60 år sedan.

Från råmaterial till färdiga produkter med hållbarhet över decennier. Modern formgivning med några dekorativa alternativ, hantverksmässig produktion och tillverkning av kvalitetsprodukter. Kvalitetstänkande och kundnöjdhet är värden som vi kompromisslöst följer.

Vår kollektion kan grovt sett indelas i två delar. Första delen består av 60- och 70-talets serier som introducerades av våra företrädare som vi har utökat med några kompletterande produkter.

Andra delen av kollektionen är utvecklad mellan åren 2000-2021. Dessa nya produktserier, precis som de gamla, är formgivna enligt vår egen workshop-design. Några modeller är utvecklade i samarbete med utomstående arkitekter och formgivare.

Förutom dessa två kollektioner, har vi också gjort ”skräddarsydda” design till offentliga projekt. I dessa fall har arkitekten som planerat objektet även designat dörrbeslagen.

Ett tredje delområde av vår verksamhet består av renovering och nytillverkning av kundens gamla dörrhandtag.

Vårt dagliga arbete i smedjan består av olika slags metallarbeten ; Svarvning, fräsning, glödning, böjning, pressning, silverglödning, slipning och polering. Våra verktyg är välanpassade för våra manuella arbetsmetoder och rationaliserar den hantverksmässiga produktionen. Som ett betydligt stöd till våra manuella svarvar och slipmaskiner, har vi också en cnc-svarv samt en vibrerande tumlare för grundslipningar. Dessa underlättar och effektiverar produktionen då vi jobbar med stora serier för större projekt. Vi använder relativt få underleverantörer. Endast ytbehandling, tillverking av trädelar, bronsgjutning och slumpmässigt förekommande behov av laser- och vattenskärning söker vi utifrån. All annan produktion sker i smedjan i Borgå.

Styrkan och fördelen med våra manuella arbetsmetoder är det att vi är inte begränsade av moduler och formler. Därför anpassar vi oss lätt och naturligt till förändringar och modifikationer. Detta gäller både våra egna produkter samt ovannämnda skräddarsydda design. Vi erbjuder byggnadsindustrin stiliga och kvalitativa alternativ, samt uppehåller en öppen dialog mellan arkitektbyråer och låssmedsföretag för att utveckla vår bransch.

Ray Karppinen

Produktion och marknadsföring
Mome Ab

Instagram : @momeworkshop